Jde v podstatě o charitativní akci, kde svou prací pomáháme rodinám s nemocnými dětmi. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky s výskytem chráněných druhů poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky, se spolek rozhodl věnovat nadaci Dobrý anděl. Zbytek pokryje náklady spojené s kosením, případně bude využit na...

Farní knihovna v současné době obsahuje asi 860 položek.

Kdo zavítá do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie?

V sobotu 8. prosince 2018 o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie byl v jesenickém kostele odhalen a otcem Jiřím Filipcem požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie.