V pátek 18. září požehnal jesenický farář P. Stanislav Kotlář v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 - 2015) víme, že louky v okolí kříže...

Jde v podstatě o charitativní akci, kde svou prací pomáháme rodinám s nemocnými dětmi. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky s výskytem chráněných druhů poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky se spolek rozhodl věnovat nadaci Dobrý anděl. Zbytek pokryje náklady spojené s kosením, případně bude využit na...

Farní knihovna v současné době obsahuje asi 950 položek.

V sobotu 30. května 2020 se konal již pátý ročník pěší pouti z Jeseníku na Maria Hilf ve Zlatých Horách. Z Jeseníku nás vyšlo 18 a na Rejvízu se přidali další poutníci. Po cestě jsme stačili i krátce rozjímat nad čtením o Duchu Svatém, nechyběla ani modlitba růžence. Na poutním místě Maria Hilf byla na úmysly poutníků sloužena mše svatá. ...

Kdo zavítá do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie?

V sobotu 8. prosince 2018 o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie byl v jesenickém kostele odhalen a otcem Jiřím Filipcem požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie.