Historie katolických spolků v Jeseníku

První náboženské spolky vznikali v Jeseníku již v 70. letech 18. století. Tehdy existovala dvě náboženská bratrstva - bratrstvo sv. růžence a bratrstvo zaměřené na úctu k Panně Marii. Podle jmění obou bratrstev je patrné, že první z nich sdružovalo bohatší farníky, druhé nemajetné. Bratrstva zrušil Josef II. v roce 1783 a jejich majetek zkonfiskoval.

Ve druhé polovině 19. století vzniklo v Jeseníku několik katolických spolků zaměřených na určitou spolkovou činnost. Vznikaly většinou na popud místních farářů či kaplanů a důvodem jejich vzniku byla výchova a vzdělávání mládeže v duchu katolicismu, péče o všeobecnou religiozitu a boj proti ateismu. Jednotlivé spolky se věnovaly charitativní činnosti, péčí o nemajetné spoluobčany nebo finanční podpoře chudých dělnických rodin. Množství spolků je až udivující, nicméně odráží se v nich počet občanů Jeseníka hlásících se ke Katolické církvi. Např. v roce 1887 žilo v Jeseníku a příslušných osadách 10 461 katolíků, 129 evangelíků a 84 židů.

Nejstarším spolkem byl Katolický tovaryšský spolek (Katholischer Gesellenverein) založený v roce 1855 kaplanem Johannem Göttlicherem.

Katolický dělnický spolek (Katholischer Arbeiterverein) byl založen 1893 jesenickým farářem Josefem Neugebauerem. Po I. světové válce byl spolek přejmenován na Katolický lidový spolek (Katholischer Volksverein).

Z dalších jesenických spolků jmenujme např.:

  • Spolek sv. Vincenze (St. Vinzenz-Verein)
  • Katolický ženský spolek (Katholischer Frauenverein)
  • Ženský dobročinný spolek (Frauen - Wohltätigkeitsverein)
  • Mariánská družina

Všechny katolické spolky byly zrušeny ihned po příchodu německé armády v roce 1938.

V roce 2016 vznikl Katolický spolek Jeseník, který chce částečně navázat na tradici katolických spolků v Jeseníku.

Zdroj: SOkA Jeseník, f. FÚ Jeseník
Rozkvět spolkového života ve městech Jesenicka v letech 1848-1918. In: XIV. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku. Rozkvět Jesenicka v letech 1848-1918. Jeseník 2014, s. 30-39.

Katolický tovaryšský spolek Jeseník, společná fotografie členů v hostinci, 1903 (SOKa Jeseník)

Historické razítko Katolického lidového spolku Jeseník