Je neděle 26. června 2022, pět hodin odpoledne. Za mírného deště se scházejí lidé k místu, na kterém většina z nich nikdy nebyla. Přitom Lurdská jeskyně zde stojí již více než 100 let. Od konce války však místo postupně zarůstalo a jen málokdo věděl o zdejším kamenném výklenku - socha Panny Marie zmizela už dávno. Lurdskou jeskyni v Jeseníku...

Sedmý ročník stále oblíbenější pěší poutě z Jeseníku na Maria Hilf se uskutečnil v sobotu 25.6.2022. Přímo z Jeseníku ráno vyšlo 12 nejodhodlanějších. Na Rejvízu se k nám připojilo dalších 10, včetně nejmladšího šestiletého poutníka Toníka. Počasí k pochodu více než přálo, o to míň však přálo k přinášení obětí, které každá správná pouť vyžaduje......

V pátek 18. září požehnal jesenický farář P. Stanislav Kotlář v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 - 2015) víme, že louky v okolí kříže...

Jde v podstatě o charitativní akci, kde svou prací pomáháme rodinám s nemocnými dětmi. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky s výskytem chráněných druhů poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky se spolek rozhodl věnovat nadaci Dobrý anděl. Zbytek pokryje náklady spojené s kosením, případně bude využit na...

Farní knihovna v současné době obsahuje asi 950 položek.

Kdo zavítá do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie?

V sobotu 8. prosince 2018 o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie byl v jesenickém kostele odhalen a otcem Jiřím Filipcem požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie.

Vytvořte si webové stránky zdarma!