Pro-life

01.11.2018

Spolek podporuje projekt "Nesoudíme. Pomáháme.", jehož nositelem je Hnutí Pro život ČR.

Projekt vznikl díky dlouholetým zkušenostem z poradny - Linky pomoci, která pomáhá ženám a dívkám v krizi spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím. https://www.linkapomoci.cz/

Odborné konzultantky této linky jsou v každodenní přímé konfrontaci s nezměrným utrpením žen postižených tzv. Postabortivním syndromem.

Postabortivní syndrom jako následek potratu postihuje nejen kvalitu života ženy, ale velmi často také veškeré rodinné vazby, bez ohledu na časový odstup od prodělaného potratu. Častá je také potřeba dlouhodobé terapeutické péče (průměrně 10 měsíců).

Ženy a dívky, které se na nás obracejí, sdílejí vždy stejnou ideu, kdybych měla tu či onu podporu, nikdy bych na potrat nešla. Nedostatečnou podporou v jejich očích, je často vnímáno i prohlášení partnera:" Dělej jak myslíš , rozhodni si to sama...". Opakovaně na lince slyšíme: "Proč mi to nikdo neřekl, Proč jsem o vás nevěděla dřív????"

Z velkého množství stále se opakujících příběhů doživotně zraněných žen vznikl nápad, zkusit nabídnout pomocnou ruku ve chvílích, kdy panika z nečekaného těhotenství a následně ukvapeného rozhodnutí, může přinést fatální následky.

"Nesoudíme. Pomáháme". https://nesoudimepomahame.cz/

Tento projekt má za cíl adresně pomáhat těhotným ženám i dívkám, které okolnosti nutí k potratu přesto, že si své dítě chtějí ponechat.

Pomoc je prvotně realizována prostřednictvím bezplatné anonymní telefonické linky 800 108 000 s působností po celé ČR. Rozsah pomoci se řídí konkrétně dle aktuálních potřeb dané ženy či dívky (krizová intervence, osobní konzultace, provázení těhotenstvím, terapie, soc. právní poradenství, ubytování v prověřených rodinách, finanční a hmotná výpomoc, atp).

Projekt získal záštitu od mnoha zastupitelů měst a obcí (včetně města Jeseník) a také mnoha veřejně známých osobností. https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2586-nesoudime-pomahame-podporujici-mesta-a-zdravotnicka-zarizeni

Jednou z aktivit spolku je informační banner, umístěný na fasádě fary v Jeseníku.