Obnova kříže v Dětřichově

14.09.2020

V pátek 18. září požehnal jesenický farář P. Stanislav Kotlář v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 - 2015) víme, že louky v okolí kříže patřily před válkou jeho rodině a pamatoval si, jak s otcem kříž opravoval. Ještě po dlouhých desítkách let na kříž vzpomínal, a proto Katolický spolek Jeseník, který opravu kříže organizoval, začal kříži říkat Heckelův kříž. Protože místo není nijak hojně navštěvováno, může být cílem lidí hledajících ztišení v krásné jesenické přírodě.

Pohled od kříže směrem na Dětřichov a kopec Čapka (foto z roku 1912).

Šeříky u kříže rostou dodnes.

Na mapě z let 1836-1840 je kříž už vyznačen.

Je také na mapě z roku 1876.

A je i na současné základní mapě ČR.

Po válce stál kříž v téměř bezlesé krajině (rok 1954).

Dnes se nachází na kraji lesa (rok 2018).

Ovšem zbylo z něho jen torzo.

A ani výhled od kříže už není to co býval.

Po válce nejenže místo zarůstalo, ale jak jsme zjistili při výměně železné traverzy, někdo se také pokoušel traktorem kříž vyrvat. To se mu nepovedlo. Zkoušel tahat na jednu i druhou stranu, čímž docílil jen ohnutí traverzy do eska. Snad Boží prozřetelností tu torzo kříže zůstalo a mohlo tak někoho napadnout kříž obnovit.

K obnovení kříže došlo hlavně zásluhou Ondry Trunečka, Mirka Petříka a Lubomíra Věstinského.