Farní knihovna

09.07.2020

Farní knihovna v současné době obsahuje asi 950 položek.

Knihovní řád farní knihovny v Jeseníku

  1. Půjčování knih je možné pouze pro registrované čtenáře.

  2. Půjčování knih může provádět pouze osoba k tomu pověřená.

  3. Půjčování knih je zdarma.

  4. Knihy se půjčují na dobu 1 měsíc, po uplynutí této doby je potřeba požádat o prodloužení.

  5. V případě ztráty či poškození knihy je čtenář povinen uhradit plnou cenu knihy.

Do farní knihovny můžete věnovat nebo půjčit své vlastní knihy. Takto půjčené knihy budou zvlášť evidovány a v případě potřeby vráceny zpět vlastníkovi.

Katalog knih ke stažení ve formátu .xls:

Půjčovací doba knihovny je každou neděli krátce po mši svaté.

Dotazy, náměty a připomínky lze posílat na adresu:
katolickyspolek@farnost-jesenik.cz