Jesenická Panna Maria Usmiřitelka

10.07.2019

Kdo zavítá do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie?

Ve spojených státech amerických žil episkopální duchovní jménem Paul Wattson (1). V roce 1898 založil spolu s Luranou White v místě zvaném Graymoor u městečka Garrison v americkém státě New York (2) společnost s názvem "Společnost usmíření" (Society of the Atonement). Členové usilovali žít po vzoru sv. Františka a zavázali se ke slibům chudoby, čistoty a poslušnosti. Realizovali různé ekumenické aktivity (z podnětu Paula Wattsona byl zaveden "Oktáv jednoty církví" coby předchůdce Týdne modliteb za jednotu křesťanů (3), které vyvrcholily žádostí o přijetí do Katolické církve. Vatikán v roce 1909 vyhověl a společnost a její členové byli přijati do plného společenství s Katolickou církví. Paul Wattson byl pak vysvěcen na katolického kněze v roce 1910. Otec Wattson choval hlubokou úctu k Matce Boží a ctil ji jako Pannu Marii Usmiřitelku nebo přesněji "Our Lady of the Atonement" (latinsky Domina Nostra Adunationis) (4). V roce 1933 požádal Paul Wattson malířku Margaret Mary Nealis, R.S.C.J. (5), aby namalovala obraz Panny Marie Usmiřitelky.

Tento obraz se stal podkladem pro mnohá další ztvárnění. Otec Wattson totiž šířil tento mariánský titul všude po světě (například pomocí modlitebních obrázků). V současné době existuje mnoho soch, vitráží, kostelů a dokonce jedna katedrála zasvěcená Panně Marii Usmiřitelce (v městě Baguio na Filipínách).

Jak to souvisí se sochou v Jeseníku?

Otec Wattson udržoval kontakt s mnoha křesťanskými komunitami po celém světě. Jednou z nich byl i klášter Voršilek v Jeseníku. Když v roce 1922 cestovala matka představená po Spojených státech za účelem sehnat finanční prostředky pro klášter v Jeseníku, navštívila také Graymoor a seznámila se s úctou k Panně Marii Usmiřitelce. Z nadačního fondu "The Union That Nothing Be Lost", který zřídil otec Wattson byly do Jeseníku posílány peněžní příspěvky a z centra v Graymooru vzešel také návrh, zda-li by nechtěl klášter v Jeseníku postavit oltář zasvěcený Panně Marii Usmiřitelce. Jesenický klášter nechal v Mnichově vyrobit sochu a umístil ji ve své kapli na bočním oltáři (6). Čas od času byla u oltáře sloužena mše svatá, sestry a žáci se také modlili stejnou modlitbu (složenou otcem Wattsonem) jakou se modlí společenství v Graymooru. S povolením biskupa rozšířily jesenické sestry tuto pobožnost do dalších třech spřízněných klášterů. Navíc se každý měsíc modlily novénu k Panně Marii Usmiřitelce. O úctě k Panně Marii Usmiřitelce hovoří i následující znění dopisu zaslaného z Jeseníku do USA sestrou Marií Winfrid:

"Panna Maria Usmiřitelka je zdrojem milosti pro nás všechny. Sestry a žáci se předhání při návštěvách naší láskyplné nebeské Matky a její krásná socha je názorným prostředkem, který nás přibližuje k Panně Marii a jejímu božskému Synu. Jsme Vám srdečně vděční, drahý otče, za tento nový důkaz Vaší laskavosti vůči nám a naše modlitba vděčnosti stoupá denně do nebe za Vás a Vaše nejbližší. Myslíme na vás především na první úterý v měsíci, tedy v den zasvěcený Panně Marii Usmiřitelce. Tehdy zpívají děti při večerní mši za naše dobrodince a kromě toho každý z nás se snaží udělat něco zvláštního na počest Panny Marie."

Po zrušení kláštera se pak socha přestěhovala do farního kostela. Že se jedná právě o tuto sochu dokládá i nápis na podstavci: Unsere liebe Frau von der Sühne.

Obraz Panny Marie Usmiřitelky představuje Matku Boží v červeném plášti (barva mučedníků), jak drží na ruce Ježíška, který má v ruce kříž. Okolo Panny Marie jsou čtyři andělé, kteří drží další nástroje Kristova umučení (trnová koruna, hřeby, kopí, bič, sloup, houba či tabulka s písmeny INRI). Zobrazení se liší např. od podoby Panny Marie Pomocnice křesťanů, které je podobné, ale Ježíšek zde nedrží kříž, nýbrž žezlo.

Svátek Panny Marie Usmiřitelky se slaví 9. července, v den, kdy svatý stolec schválil tuto náboženskou úctu (1946). V současné době existují dva řády, které vycházejí z této mariánské tradice: Františkánské sestry Usmíření (The Franciscan Sisters of the Atonement) a Františkánští otcové Usmíření (The Franciscan Friars of the Atonement). Oba řády se hlásí ke spiritualitě otce Wattsona.

Poděkování za informace patří paní Barbaře Martire z Graymoor Archives and Records Center.

Odkazy:

The Franciscan Friars of the Atonement:
https://www.atonementfriars.org/
The Franciscan Sisters of the Atonement:
https://www.graymoor.org/

Our Lady of Atonement na Wikipedii

Society of the Atonement na Wikipedii

Obrázky:


obr.1 - Jesenická socha Panny Marie Usmiřitelky

obr.2 - Obraz namalovaný Margaret Mary Nealis v roce 1933

obr.3 - Oltář Panny Marie Usmiřitelky v kapli kláštera Voršilek v Jeseníku (zdroj: The Lamp, 1922)


obr.4 - Socha z kaple, Our Lady of the Atonement Church, San Antonio, Texas
zdroj: https://atonementparish.blogspot.cz/2010/07/novena-to-our-lady-of-atonement.html


obr.5 - Socha z kaple "Chapel of Our Savior", Brockton, Massachusetts, USA (foto John O'Hara, S.A.)


Poznámky v textu:

1) Paul Wattson, S.A.(5)
1863 - narozen 16. ledna jako syn episkopálního pastora
1886 - ordinován na kněze v episkopální církvi
1898 - zakládá Society of the Atonement
1910 - vysvěcen na katolického kněze
1940 - umírá 8. února v 77 letech
2015 - byl zahájen proces jeho kanonizace a náleží mu tak titul "Služebník Boží".

Více informací o jeho životě viz článek zde.

2) odkaz na mapu

3) https://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Historie-Tydne-modliteb-za-jednotu-krestanu.html

4) správný překlad Our Lady of the Atonement by byl Naše Paní Smíření. Nikde jsem nenašel ustálený překlad - ani na stránkách Vatikánského rozhlasu, kde v roce 2004 psali o katedrále Our Lady of the Atonement nenašli vhodný překlad (odkaz zde). Použil jsem tedy volný překlad Panna Maria Usmiřitelka.

5) odkaz na stránky se zkratkami katolických řádů a společností:
https://www.catholicdoors.com/misc/abbrev.htm
R.S.C.J. - Society of the Sacred Heart
S.A. - Society of the Atonement

6) "Ve středu apsidy stál bohatě zdobený oltář se sochou Panny Marie s Ježíškem. Šlo o dřevěnou skulpturu, zhotovenou neznámým řezbářem z Mnichova - údajně podle fotografie originálu ze spřízněného konventu v Graymooru, Garison N.Y. v Americe, který navázal s frývaldovským klášterem úzké kontakty."
Tinzová, Bohumila - Klášter voršilek ve Frývaldově jako centrum vzdělávání dívek (1881-1948). In: Jesenicko: vlastivědný sborník / Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka 2, (2001), s. 16-24.