Kosení farní louky

Jde v podstatě o charitativní akci, kde svou prací pomáháme rodinám s nemocnými dětmi. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky s výskytem chráněných druhů poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky, se spolek rozhodl věnovat nadaci Dobrý anděl. Zbytek pokryje náklady spojené s kosením, případně bude využit na další akce spolku.

Akce se koná některou sobotu na louce Pod Smrťákem (za Jeseníkem cestou na Čertovy kameny; 50.2353694N, 17.2155481E).

Úkolem je louku posekat a pokud možno i pohrabat a sklidit.

K půjčení jsou k dispozici kosy a hrábě.

Drobné občerstvení zajištěno.

Děkujeme všem, kteří přispívají namáhavou a nezištnou prací na podporu rodin s nemocnými dětmi.


Kosení farní louky 2018

Peníze byly použity následovně:

3 850,30 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí těžkou mozkovou obrnou

3 702,97 Kč - rodina ze severních Čech s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

2 447 Kč - rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí problémy s dýcháním


Kosení farní louky 2017

Peníze byly použity následovně:

4 389 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí nefrotickým syndromem

2 487,87 Kč - rodina z jižní Moravy s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

3 123,13 Kč - rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí rakovinou ledvin


Kosení farní louky 2016

Peníze byly použity následovně:

4 782 Kč - rodina ze středních Čech s dítětem, které trpí cystickou fibrózou

1 388,72 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí Rasmussenovou encefalitidou

3 829,28 Kč - rodina z Moravy s dítětem, které trpí mozkovou obrnou s epilepsií a mentální retardací