Kosení farní louky

26.07.2020

Jde v podstatě o charitativní akci, kde svou prací pomáháme rodinám s nemocnými dětmi. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky s výskytem chráněných druhů poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky se spolek rozhodl věnovat nadaci Dobrý anděl. Zbytek pokryje náklady spojené s kosením, případně bude využit na další akce spolku.

Akce se koná některou sobotu na louce Pod Smrťákem (za Jeseníkem cestou na Čertovy kameny; 50.2353694N, 17.2155481E).

Úkolem je louku posekat a pokud možno i pohrabat a sklidit.

K půjčení jsou k dispozici kosy a hrábě.

Drobné občerstvení zajištěno.

Děkujeme všem, kteří přispívají namáhavou a nezištnou prací na podporu rodin s nemocnými dětmi.


Kosení farní louky 2020

V sobotu 8. srpna proběhl již 5. ročník akce Kosení farní louky. Díky státní dotaci za ruční posečení louky s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů jsme mohli pomoci několika potřebným rodinám. Velká část dotace totiž putuje přes nadaci Dobrý anděl k rodinám s nemocnými dětmi, které často řeší složitou finanční situaci.

Letos se nás sešlo 14 dobrovolníků, což je nejméně ze všech 5 ročníků. I tak jsme ale měli před polednem hotovo, tzn. posečeno, vyhrabáno a uklizeno. Velké díky patří všem, kteří se zapojili nejen prací, ale i přípravou občerstvení nebo půjčením nářadí.

Ještě mi dovolte krátkou úvahu, která mě napadla při vyúčtovávání této akce:

Můžeme spočítat, že každý svou 5 hodinovou prací věnoval částku asi 1000 Kč. Přemýšlím, jestli se těch 200 Kč za hodinu poměrně těžké práce vůbec vyplatí. Jestli není jednodušší věnovat stejnou částku ušetřenou z platu z ne tak namáhavého zaměstnání. Jistě mnozí z nás darují různé částky na rozmanité bohulibé věci, ale často dáváme ze svého nadbytku. Málokdy nás ten dar opravdu bolí. Když si ale vzpomenu na příběh o chudé vdově, kterou Pán Ježíš pochválil za pár haléřů, tak si myslím, že jsme každý z účastníků darovali mnohem víc. Můžeme v průběhu roku rozdávat velké tisíce ze svého nadbytku, ale v očích Božích má možná největší cenu právě ta sobotní poslední hodina práce na poledním slunci - těch posledních 200 Kč. Má to však podmínku. Je potřeba tu práci dělat s láskou... s láskou k Bohu a bližnímu. A co se mi na akci kosení farní louky líbí nejvíc? To, že se tam setkám lidmi, o kterých ani v nejmenším nepochybuji, že tuto lásku mají.

Vít SlezákKosení farní louky 2019

Peníze byly použity následovně:

3 677,88 Kč - rodina z Moravy, onkologické onemocnění

6 322,12 Kč - rodina ze středních Čech s dítětem, které trpí zhoubným nádorem mozku


Kosení farní louky 2018

Peníze byly použity následovně:

3 850,30 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí těžkou mozkovou obrnou

3 702,97 Kč - rodina ze severních Čech s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

2 447 Kč - rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí problémy s dýcháním


Kosení farní louky 2017

Peníze byly použity následovně:

4 389 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí nefrotickým syndromem

2 487,87 Kč - rodina z jižní Moravy s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

3 123,13 Kč - rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí rakovinou ledvin


Kosení farní louky 2016

Peníze byly použity následovně:

4 782 Kč - rodina ze středních Čech s dítětem, které trpí cystickou fibrózou

1 388,72 Kč - rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí Rasmussenovou encefalitidou

3 829,28 Kč - rodina z Moravy s dítětem, které trpí mozkovou obrnou s epilepsií a mentální retardací