Pěší pouť na MariaHilf

31.05.2020

V sobotu 30. května 2020 se konal již pátý ročník pěší pouti z Jeseníku na Maria Hilf ve Zlatých Horách. Z Jeseníku nás vyšlo 18 a na Rejvízu se přidali další poutníci. Po cestě jsme stačili i krátce rozjímat nad čtením o Duchu Svatém, nechyběla ani modlitba růžence. Na poutním místě Maria Hilf byla na úmysly poutníků sloužena mše svatá.