O spolku

Katolický spolek Jeseník

Palackého 179/8
790 01 Jeseník
IČ: 05042852

č. transparentního účtu: 2201002538/2010
e-mail: katolickyspolek@farnost-jesenik.cz

Stanovy spolku naleznete zde.


Výroční zpráva 2016:

Výroční zpráva 2017:

Výroční zpráva 2018:

Výroční zpráva 2019:

Výroční zpráva 2020:


Spolek vznikl za účelem:

  • koordinace pastoračních a vzdělávacích aktivit farnosti,

  • péče o historické a kulturní dědictví hmotné i duchovní,

  • podpory misijní a charitativní činnosti církve,

  • péče o životní prostředí, coby důležitého aspektu křesťanského života,

  • navázat na historii a tradici katolických spolků a sdružení, která v Jeseníku sahá až k roku 1770.